Ceník

Samostatnou kapitolou u pronájmu malých letounů je tvorba ceny.

Cenu, za kterou je možné letět, ovlivňuje celá řada faktorů, jako například cena pohonných hmot, rychlost a směr větru ovlivňující spotřebu PHM atd.

Pro zjednoduššení pro naše klienty platí tyto ceny za jednotlivé letouny:

C 172                                     120,-Kč/min.     počet osob v posádce  3+1

P 28                                        120,-Kč/min.    počet osob v posádce  3+1

P92JS                                      80,-Kč/min.    počet osob v posádce  1+1

Seneca                                 250,-Kč/min.    počet osob v posádce  5+1

Všechny ceny jsou uvedeny včetně dph a za minutu letu. Cena se odvíjí od skutečné délky letu. Nejmenší účtovaná doba je 30 min.

Objedna se je možné zde